Vážení priatelia,

obraciame sa na vás dnes s pokornou prosbou o finančnú podporu pre naše Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka. Chceme, aby každý bez rozdielu, bol nami prijatý a milovaný. K tomu majú slúžiť rozličné aktivity, či už duchovného, spoločenského, kultúrneho alebo športového rázu. Vašou pomocou môžete byť toho súčasťou aj vy.